Erfahrungen & Bewertungen zu Niemiec Versicherungsmakler GmbH & Co. KG

+49 225 177 8612

+49 225 177 8612

Źródła tekstów i materiałów zdjęciowych

Źródła tekstów i materiałów zdjęciowych

Jesteśmy zdania, że prawa autorskie powinny być chronione/ Z tego powodu używamy głównie materiałów własnych lub teksty i zdjęcia, które zostały oddane do użytku komercyjnego i naszej obróbki. Jeżeli pomimo naszych starań popełniliśmy jakiś błąd, prosimy o niezwłoczny kontakt z nami – zareagujemy natychmiast i o ile to uzasadnione dokonamy odpowiednich zmian.

Poszczególne prawa autorskie oznaczone są jak poniżej:

[E] praca własna (tekst lub zdjęcie)
[W] Wikipedia Tekst (Źródło: Wikipedia, 29.03.2017, 12.05.2017, 18.05.2017, Licencja:
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.de)
Jeżeli zgodnie z warunkami licencji zostały dokonane zmiany to dotyczą one skrócenia pełnych artykułów i/lub opuszczenia niektórych pasaży tekstów. Uzupełnienia własne zaznaczone są skrótem [E]. Użyte teksty nie zostały zmienione.
[P] Pexels lub Pixabay Foto, CC0 Public Domain Lizenz również do użytku komercyjnego. Przechowujemy screenshotsy licencji z dnia zapisu.
[A] Teksty wzgl. obrazy, które zostały nam przekazane dla naszych odbiorców przez oferentów ubezpieczeń