Erfahrungen & Bewertungen zu Niemiec Versicherungsmakler GmbH & Co. KG

+49 225 177 8612

+49 225 177 8612

Ubezpieczenie Pojazdów

Illustration

Pod pojęciem ubezpieczenie samochodowe zawarte są różne ubezpieczenia z zakresu ubezpieczeń samochodów osobowych. Obok ubezpieczeń samochodów osobowych funkcjonują również inne ubezpieczenia, jak na przykład ubezpieczenia motocykli.Do podstawowych ubezpieczeń związanych z samochodami osobowymi należą:
• Ubezpieczenie OC (Odpowiedzialności Cywilnej) (Szwajcaria: Ubezpieczenie OC dla pojazdów silnikowych)• Auto kasko (częściowe/pełne)• Assistance• NNW pasażerów• Pomoc prawna
Ubezpieczenie OC w wielu krajach jest ubezpieczeniem obowiązkowym i służy finansowemu zabezpieczeniu poszkodowanych w wypadku samochodowym. Dlatego każdy posiadacz pojazdu jest zobowiązany do zawarcia ubezpieczenia OC, aby móc poruszać się pojazdem w ruchu drogowym. Pozostałem rodzaje ubezpieczeń są dobrowolne.

Kalkulator

Pytania?