Erfahrungen & Bewertungen zu Niemiec Versicherungsmakler GmbH & Co. KG

+49 225 177 8612

+49 225 177 8612

Ubezpieczenie OC dla Posiadaczy Zwierząt

Illustration

Ubezpieczenie OC dla posiadaczy zwierząt chroni posiadacza w ramach ustalonej sumy ubezpieczenia przed roszczeniami odszkodowawczymi osób trzecich względem niego, które mogą powstać w związku z posiadaniem zwierzęcia. Podstawą roszczeń wobec posiadacza zwierząt jest przede wszystkim § 833 BGB, który mówi że posiadacz zwierzęcia może zostać wezwany do pokrycia szkód, które wyrządzi jego zwierzę nawet bez jego przewinienia.
Ubezpieczenie OC jest ważne przede wszystkim dla posiadaczy dużych zwierząt, np. psów lub koni, jako iż mniejsze zwierzęta domowe objęte są prywatnym ubezpieczeniem OC. Ubezpieczenie OC dla posiadaczy zwierząt obowiązuje przy
• Szkodach na osobach (np. Odszkodowania, pokrycie kosztów leczenia po ugryzieniu)• Szkody rzeczowe (np. pies zniszczy drogie buty naszego gościa)• Szkody majątkowe, jako następstwa szkód na osobach lub szkód rzeczowych.
Temat obowiązkowego OC dla posiadaczy zwierząt rozstrzygany jest na poziomie Krajów Związkowych. I tak, obowiązek zawarcia ubezpieczenia OC dla posiadaczy zwierząt istnieje w: Berlinie, Brandenburgii, Hamburgu, Dolnej Saksonii i Turyngii. W Nadrenii-Westfalii jest wymagane tylko wtedy, gdy pies jest wyższy aniżeli 40 cm w kłębie LUB waży powyżej 20 kg.

Kalkulator Ubezpieczenia Pies

Kalkulator Ubezpieczenia Koń

Pytania?