Erfahrungen & Bewertungen zu Niemiec Versicherungsmakler GmbH & Co. KG

+49 225 177 8612

+49 225 177 8612

OC w Życiu Prywatnym

Illustration

Ubezpieczenie OC – Odpowiedzialności Cywilnej jest polisą ubezpieczeniową zobowiązującą ubezpieczyciela do wyrównania roszczeń odszkodowawczych skierowanych przeciwko ubezpieczonemu. Ubezpieczyciel zwalnia ubezpieczonego od uzasadnionych roszczeń lub chroni go przed nieuzasadnionymi roszczeniami osób trzecich; ta pasywna ochrona prawna jest uzupełnieniem aktywnego ubezpieczenia ochrony prawnej. Większość ubezpieczeń OC jest dobrowolna. Obligatoryjne są jedynie ubezpieczenia OC, które ustawodawca uważa za szczególnie ryzykowne. Ze względu na ryzyko związane z użytkowaniem pojazdów mechanicznych wszyscy posiadacze samochodów zobowiązani są do zawarcia ubezpieczenia OC dla pojazdów mechanicznych. Ze względu na niebezpieczeństwa, jaki niesie ze sobą używanie broni palnej, myśliwi zobowiązani są do posiadania ubezpieczenia OC dla myśliwych. W przypadku posiadania zwierząt domowych nie jest wymagane zawieranie ubezpieczenia OC np. Dla posiadaczy zwierząt ( za wyjątkiem psów dużych lub wyszczególnionych, jako niebezpieczne)

Kalkulator

Pytania?