Erfahrungen & Bewertungen zu Niemiec Versicherungsmakler GmbH & Co. KG

+49 225 177 8612

+49 225 177 8612

Impressum

Impressum

OferentNiemiec Versicherungsmakler GmbH & Co. KG(Sąd rejonowy Bonn, HRA 8836)reprezentowany przezNiemiec GmbH(Sąd rejonowy Bonn, HRB 22776)Jedyny zarządzający: Andreas NiemiecSchweinemarkt 1153919 WeilerswistTelefon +49 2251-778612Telefax +49 2251-778613E-Mail: moc.42ceimein%40saerdna
Określenie zawodoweBroker ubezpieczeniwy zezwolenie zgodnie z § 34d Abs. 1 GewO
Pośrednik kredytów pod nieruchomości zezwolenie zgodnie § 34i Abs. 1 GewO
Zezwolenie zgodnie z § 34c Abs. 1 GewO do wglądu.
Wskazówka dotycząca poradnictwa w sprawach lokat: poradnictwo w sprawach lokat i pośrednictwo w zakłądaniu lokat w rozumieniu ustawy o kredytach (KWG) oferujemy Państwu jako pośrednik związany umownie zgodnie z KWG z upoważnienia , w imieniu i na rachunek Fürst Fugger Privatbank Aktiengesellschaft, Maximilianstr. 38, 86150 Augsburg. Kotakt telefoniczny do banku Fürst Fugger Privatbank Aktiengesellschaft (0821) 3201111, Fax (0821) 3201258, E-Mail ed.latropofni-knabregguf%40ofni. Adres internetowy banku to www.fuggerbank-infoportal.de. Fürst Fugger Privatbank Aktiengesellschaft jest instytucją kredytową i finansową w znaczeniu KWG i dysponuje odpowiednimi zezwoleniami organów nadzorujących. Dalsze informacje Państwo w Impressum banku Fürst Fugger Privatbank Aktiengesellschaft. www.fuggerbank.de/impressum Federalny Urząd do Nadzoru Finansowego (BaFin) prowadzi publiczny rejestr przedstawicieli związanych umową dla banku Fürst Fugger Privatbank Aktiengesellschaft. Rejestr publiczny możecie Państwo znaleźć na stronie www.bafin.de. BaFin Register Nr. 59442
Rejest pośredników (w celu sprawdzenia powyższych danych)Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK) e.V.Breite Straße 29, 10178 BerlinTelefon: 0180-6005850(20 centów/połączenie z telefonu stacjonarnego, max. 60 centów/połączenie w sieci komórkowej)Internet: www.vermittlerregister.infoE-Mail: ed.khid%40rv
Numer rejestru w IHK (§ 34d GewO – Broker ubezpieczeniowy)(§ 34d GewO – Versicherungsmakler)D-OK6Y-PPKM7-54
Numer rejestru IHK (§ 34i GewO – Pośrednik pożyczek pod nieruchomości)(§ 34i GewO – Immobiliardarlehensvermittler)D-W-101-9K4C-40
Aufsichtsbehörde für die Erlaubnis nach/Urząd nadzoru dla zezwolenia zgodnie z § 34d GewOIHK Aachen, Theaterstraße 6 – 10, 52062 Aachen, Telefon: 0241-4460-216, Telefax: 0241-4460-153, Email: ed.khi.nehcaa%40thcer
Aufsichtsbehörde für die Erlaubnis nach/Urząd nadzoru dla zezwolenia zgodnie z § 34c GewOKreis Euskirchen, Der Landrat, Abt. 32.12, Jülicher Ring 32, 53879 Euskirchen, Telefon: 02251/15-0, Telefax: 02251/15-666, www.kreis-euskirchen.de
Aufsichtsbehörde für die Erlaubnis nach/Urząd nadzoru dla zezwolenia zgodnie § 34i GewOIHK Aachen, Theaterstraße 6-10, 52062 Aachen, Telefon: 0241-4460-240, Telefax: 0241-4460-55240, www.aachen.ihk.de, E-Mail: ed.khi.nehcaa%40nairda.einafets
Zawodowe regulacje prawne– § 34c, § 34d, § 34i GewO– §59-68 Versicherungsvertragsgesetz (VVG), Versicherungsvermittlungsverordnung (VersVermV)– Immobiliardarlehensvermittlungsverordnung (ImmVermV)
Regulacje prawne zawodowe można znaleźć na stronie Federalnego Ministerstwa Sprawiedliwości Bundesministerium der Justiz i firmy juris GmbH www.gesetze-im-internet.de.
Beteiligungen/udziałyNie istnieje żaden udział Towarzystwa ubezpieczeniowego lub w Towarzystwie ubezpieczeniowym przewyższający 10%
Odpowiedzialny z treśćNiemiec Versicherungsmakler GmbH & Co. KGAndreas Niemiec, zarządzającySchweinemarkt 1153919 Weilerswist
Telefon: +49 2251-778612E-Mail: moc.42ceimein%40saerdna
Wskazówki do ochrony danych osobowychDatenschutzhinweise
Ombudsmänner/Rzecznicy (Arbitraż i pozasądowe rozstrzyganie sporów)Odpowiednie instytucje do składania skarg i zażaleń w przypadku sporów pozasądowych:Versicherungsombudsmann e.V.Professor Dr. Günter HirschPostfach 08 06 3210006 BerlinTelefon: 0800 3696000 bezpłatnie z niemieckiej sieci telefonicznejTelefax: 0800 3699000 bezpłatnie z niemieckiej sieci telefonicznejInternet: www.versicherungsombudsmann.deE-Mail: ed.nnamsdubmosgnurehcisrev%40edrewhcseb
Rzecznik dla prywatnego ubezpieczenia chorobowego i pielęgnacyjnegoHeinz LanfermannPostfach 06 02 2210052 BerlinTelefon: 0800 2550444 bezpłatnie z niemieckiej stacjonarnej sieci telefonicznejTelefax: 030 20458931Internet: www.pkv-ombudsmann.de
Żródła zdjęć/pozostałe źródłaPatrz tutaj
Pouczenie prawneZa poprawność, kompletną dostęność i aktualnosć strony internetowej i zawartych na niej terści nie przejmuje odpowiedzialnośc ani admnistrator strony, Niemiec Versicherungsmakler GmbH & Co. KG ani dostawcy. Wszelkie zawarte na tej stronie informacje służą jedynie do poinformowania odwiedzających o ofercie online. W pozostałych przypadkach odpowiedzialność ogranicza się do Zamierzonego działania i rażącego zaniedbania. Za strony internetowe trzecich, na które przekierowano za pomocą linków odpowiedzialnośc ponoszą ich administratorzy. Administrator tej strony nie jest odpowiedzialny za treść stron firm trzecich.Ponadto powyższa strona interentowa może zostać podłączona za pomocą linku. Administrator nie ponosi odpowiedzialnośc za sposób przedstawienia i treści lubjakiekolwiek połączenia w stronach internetowych firm trzecich.Ponadto administrator zastrzega sobie prawo dokonania zmian lub uzupełnień podany informacji. Treść i struktura strony są chronione prawami autorskimi. Kopiowanie, powielanie treści i danych, używanie tekstów, częsci tekstów lub materiału zdjęciowego wymaga uprzedniej pisemnej zgody.
Kod telefonu do Niemiec jest 0049